Puuur Moment vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen via info@puuurmoment.nl.

Artikel 1 Wie ben ik?

Puuur Moment is een eenmanszaak, gevestigd te (2411 KV) Bodegraven aan Goud-plevier 57. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71828990. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk door jou en andere betrokkenen op de foto te zetten of te filmen, social media accounts, contactgegevens van personen betrokken bij de shoot of productie, namen van overige personen die ik vastleg en shootgerelateerde gegevens, zoals trouwdata in geval van een bruiloft en geboortedata en gezinssamenstelling in geval van gezins- of familieshoots. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze over-eenkomst.

Om jouw bestelling van (digitale) producten te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar bewaren in mijn klantenbestand. Wanneer jij een zakelijke aankoop doet verwerk ik tevens jouw bedrijfsnaam bet bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Wanneer jij een cadeaubon aanschaft verwerk ik jouw naam, e-mail en factuuradres. Wanneer jij de cadeaubon fysiek wenst te ontvangen verwerk ik tevens jouw leveringsadres. Wanneer jij wilt dat ik de cadeaubon naar de ontvanger verstuur verwerk ik tevens de naam en adresgegevens van de ontvanger. Voor zakelijk aangeschafte cadeaubonnen verwerk ik tevens jouw bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer.

Jij kunt inloggen in een online galerij om foto’s te downloaden. Ik zie hierdoor met welke e-mailadres is ingelogd in de galerij. Deze gegevens blijven online zichtbaar bij Pic-Time, totdat ik de galerij verwijder.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin de voor en van jou gemaakte content met jouw naam, eventuele trouwdatum en social media account wan-neer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar deze content onbeperkt in mijn portfolio, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering waarna er een belangenafweging plaats zal vinden of ik mijn archief op-schoon. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up na het leveren van de bestanden.

Beeldmateriaal verwijder ik 1 jaar na de shoot of productie. Onbewerkt materiaal wordt 6 maanden na het afleveren van de content verwijderd.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer, adres, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen, dan wel anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, dan zal ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, offertenummer, factuur-nummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retargeting diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Meta Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van deze partijen gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Je leest hier meer over in mijn cookiestatement.

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Optioneel kun jij ook jouw trouwdatum invullen. Met het versturen van het formulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden formulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw voornaam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw recensie worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen met jouw toestemming. Daarnaast kan ik jouw recensie plaatsen in promotiemateriaal. Bij plaatsing op social media kan ik tevens jouw social media account taggen. Ik verwijder recensies wanneer deze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of wanneer jij een verzoek doet tot verwijdering. Indien jij jouw recensie anoniem wenst te houden, dan zal ik aan dit verzoek voldoen.

Wanneer ik een inbreuk op mijn auteursrecht constateer, zal ik een dossier opbouwen met daarin onder andere screenshots van de inbreuk, jouw naam en eventuele bedrijfsnaam, adresgegevens in verband met het mogelijk sturen van een sommatiebrief en overige relevante informatie die van belang kan zijn voor het afhandelen van de inbreuk. Ik verwijder deze gegevens uiterlijk één jaar na het volledig afronden van de inbreuk.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen van een van mijn klanten wanneer jij ook aanwezig bent tijdens de shoot of productie en ik jou daar fotografeer of film of wanneer jij de galerij met daarin gemaakte content voor mijn klant bezoekt.

Ook kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen wanneer jij op een andere manier betrokken bent bij de shoot of productie of wanneer een cadeau(bon) aan jou wordt verstrekt.

Tot slot kan ik jouw gegevens via een weddingplanner verwerken.

Ik doe mijn uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact op.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, dan zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, dan heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar in-fo@puuurmoment.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Hieronder vallen onder andere leveranciers van fotoproducten. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Geautomatiseerde besluitvorming

Ik kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van mijn diensten niet (meer) beschikbaar is voor jou. Jij mag mij altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

Artikel 7 Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, dan kun je een e-mail sturen naar info@puuurmoment.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens omga, dan kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Menu